Jakie są założenia medycyny naturalnej?

Leczenie medycyną naturalną

BEE – medycyna naturalna to inaczej medycyna niekonwencjonalna. Są to wszystko metody naturalne leczenia chorego, które są oparte na składnikach naturalnych. To także metody oraz praktyki, która mają lecznicze działanie, ale ich działania nie są potwierdzone w żadnym wypadku badaniami naukowymi. Są one zazwyczaj akceptowane oraz oparte na twierdzeniach, które są zgodne z wiedzą podstawową medyczną oraz także przyrodniczą. Przez bardzo dużą część lekarskiego środowiska są one uważane za nieetyczne, ponieważ nie mają udowodnionego leczniczego działania ani też wpływ na samą poprawę zdrowia. Część praktyk, które są zaliczane do naturalnej medycyny, ma swoje źródło w tradycyj dawne, inne zaś się rozwinęły w nowożytnych czasach.

Zakres metod naturalnych medycyny niekonwencjonalnej to przede wszystkim: terapie manualne, zdrowa żywność, dietetyka naturalna, ziołolecznictwo, leczenie schorzeń czy też nawet naturalne kosmetyki.

Leczenie naturalną medycyną ma wpływ zarówno na leczenie ciała osoby chorej, jak i także jego duszy. Obejmuje całość wiedzy o chorobach człowieka oraz o zdrowiu, a także o sposobach zapobiegania i dlatego leczenie także powinno być przeprowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego, który posiada uprawnienia wymagane lekarza medycyny naturalnej oraz pełną wiedzę.

Jedno z drugim się nie wyklucza

Musimy wiedzieć, że medycyna naturalna w bardzo wielu przypadkach nie jest sprzeczna z profesjonalną medycyną. Często jest stosowana przez nią oraz tolerowana. Do naturalnej medycyny są zaliczane chociażby ziołolecznictwo, które jest stosowane w leczeniu oraz także rehabilitacji – przyrodolecznictwo a więc ciepłolecznictwo, klimatoterapia, hydroterapia, a także wszelkiego rodzaju gimnastykę, różne masaże, odżywianie zdrowe czy też stosowanie przeróżnych diet.

Korzystanie zazwyczaj z naturalnej medycyny wiążę się z odczuwaniem różnego rodzaju dolegliwości występujących o wiele wcześniej, niż na to wskazują przesłaniu, które są dostępne w konwencjonalnej medycynie, a więc akademickiej, gdzie są dokładnie opisane przeróżne formy dolegliwości oraz także ich rozpoznanie. Chory zasięga opinii lekarza oraz często nie dostaje odpowiedzi konkretnej, ani też pomocy. Wówczas, poprzez medycynę naturalną, sięga po zdrowe produkty naturalne oraz formy leczenia.

Zawsze musimy pamiętać, że nasze zdrowie jest najważniejsze. Nic innego nie powinno się tak samo liczyć. Zdrowia nie kupimy za żadne pieniądze.

 

Tagged , ,